Marvel Trucking Solutions, Inc.

Get the latest news!

Share lang!!

Hi! I’m Sonny Boy Ejemplar I want to share my experience kung bakit ako nagtagal sa trabaho sa Marvel. Tumagal ako dahil maganda ang pasahod at pamamalakad sa mga empleyado ng kumpanya. Malaki ang pagkakaiba ng Marvel sa ibang Trucking Company na napasukan ko, especially sa mga benefits na ibinibigay dito. Bukod sa mandatory ay napakadami pang mga benepisyo ang ibinibigay ng kumpanya kumpara sa ibang mga trucking company kaya tumatagal ang mga empleyado dito. Sa aking palagay mas mag-i-improve…