Marvel Trucking Solutions, Inc.

Get the latest news!

Isang minutong katahimikan at pagbibigay-pugay para sa ating Drivers And Helpers workers–mga kapatid natin na inuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili, na di inalintana ang banta ng COVID-19 para lamang patuloy na makapagbigay serbisyo para sa bayan.. Kung nasaan man kayo ngayon, handog namin ang isang malaking saludo at walang hanggang pasasalamat. Sa puso namin, kayo ang tunay na mga bayani. Hindi maipapahayag sa salita ang napakalaking respeto naming sa ating mga frontine workers na inuuna ang kapakanan…