Post details

Read the full story here

Isang minutong katahimikan at pagbibigay-pugay para sa ating Drivers And Helpers workers–mga kapatid natin na inuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili, na di inalintana ang banta ng COVID-19 para lamang patuloy na makapagbigay serbisyo para sa bayan..
Kung nasaan man kayo ngayon, handog namin ang isang malaking saludo at walang hanggang pasasalamat. Sa puso namin, kayo ang tunay na mga bayani.
Hindi maipapahayag sa salita ang napakalaking respeto naming sa ating mga frontine workers na inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Pagkatapos ng sakunang ito, pagkatapos ng hamong ito kami ay magbabalik tanaw sa mga panahong kayo ay tapos pusong naglingkod sa mamayang Pilipino. Hindi namin malilimutan ang sakripisyo ninyo.