Marvel Trucking Solutions, Inc.

Get the latest news!

NAIIBA SI MARVEL

NAIIBA SI MARVEL Ilang taon na rin akong nagta-trabaho bilang Delivery Helper. Marami na akong napagsilbihan na trucking company pero hindi ako nagtatagal. Marami akong dahilan kung bakit. Akala ko, magiging ganoon na lang ang takbo ng buhay ko, palipat-lipat ng pinapasukang trabaho. Pero noong natanggap ako sa Marvel (Marvel Trucking Solutions Inc.), nasabi ko na sa sarili ko na, “Dito, magtatagal ako.” Maraming dahilan upang manatili sa trabaho ang isang empleyado, pero sa akin ito ang ilan lang sa mga nakapukaw ng aking interes.. IBA…